Rezultati i raspored za usmeni dio I. parcijalnog dijela ispita iz Povijesti sporta – SVIJET nalazi se na slijedećem linku:

Rezultati i raspored za USMENI DIO ISPITA – POVIJEST SPORTA – SVIJET – srijeda 19.12.

Usmeni će se ispit održati u srijedu 19.12. 2018. prema priloženom rasporedu.

Usmeni će se ispiti održavati u predavaonici 4.