Zadužene teme seminarskih radova s rasporedom izlaganja:

TEME I RASPORED IZLAGANJA

Nastava će se slušati prema slijedećem rasporedu:

A GRUPA – UTORKOM 14:45-16:15
B GRUPA – UTORKOM 16:30-18:00
C GRUPA – PETKOM 14:45-16:15
D GRUPA – PETKOM 13:00-14:30