Prijedlog tema seminarskih radova za seminarsku nastavu iz predmeta Povijest tjelovježbe i sporta za studentice i studente RSCIT-a.

RSCIT TEME SEMINARSKIH RADOVA

Za potrebe pripreme, izrade i prezentacije seminarskih radova studenti će se podijeliti u parove. Svaki par će iz priloženog popisa seminarskih radova izabrati jednu temu. Pored predloženih tema svaki par može predložiti i neku drugu temu.

Literaturu za sve teme studenti pronalaze sami. Sva opća pravila i upute za pisanje i izlaganje seminarskih radova možete pronaći na slijedećem linku: http://povijestsporta.com/povijest-sporta/seminari/