Studenti koji su raspoređeni u grupe 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. u petak 13. listopada 2017. imat će predavanje 5. blok (od 14:45 do 16:15) umjesto 2. blok (od 9:15 do 10:45). Ova promjena u rasporedu je IZNIMKA i odnosi se isključivo na predavanje u petak 13. listopada 2017. Slijedeća predavanja održavat će se u terminu kako je navedeno u rasporedu (2. blok nastave od 9:15 do 10:45).