PREDAVANJA

Povijest sporta

O predavanjima

Predavanje se izvode u ukupnom fondu od 30 sati nastave. Tijekom jednog semestra održi se 15 blok predavanja (blok predavanja = 2 x 45 minuta). Na svakom blok predavanju obrađuje se jedna ili više nastavnih tema iz Povijesti sporta. Predavanje iz predmeta Povijest sporta održavaju se tijekom zimskog semestra za studentice i studente I. godine sveučilišnog studija kineziologije (I. semestar) odnosno za studentice i studente III. godine stručnog studija za izobrazbu trenera (III. semestar).

povijest sporta

 

Plan predavanja

Za svaku akademsku godinu izrađuje se plan predavanja s definiranim temama svih predavanja i literaturom koja se odnosi na temu svakog pojedinog predavanja.

Na taj se način studenticama i studentima pomaže u kvalitetnijoj pripremiti za predavanje i njihovom lakšem praćenju odnosno omogućuje se veće sudjelovanje studentica i studenata u nastavnom procesu.

PLAN PREDAVANJA
 TjedanTema predavanja i literatura za pripremu
1.tjedanUVODNO PREDAVANJE
2.tjedanPOVIJEST SPORTA – HISTORIOGRAFIJA SPORTA
POVIJEST SPORTA - SVIJET
3.tjedanPRAPOVIJEST I STARI VIJEK
Jajčević, Z. (2010). Povijest športa i tjelovježbe. Zagreb: Odjel za izobrazbu trenera društvenog veleučilišta i Kineziološki fakultet. STRANICE 17. - 45.
4.tjedanGRČKA I RIM
Jajčević, Z. (2010). Povijest športa i tjelovježbe. Zagreb: Odjel za izobrazbu trenera društvenog veleučilišta i Kineziološki fakultet. STRANICE 45. – 67. i 85. - 103.
Jajčević, Z. (2008). Antičke olimpijske igre i moderni olimpijski pokret do 1917. godine. Zagreb: Libera Editio. STRANICE 17. - 51.
5.tjedanANTIČKE OLIMPIJSKE IGRE
Jajčević, Z. (2010). Povijest športa i tjelovježbe. Zagreb: Odjel za izobrazbu trenera društvenog veleučilišta i Kineziološki fakultet. STRANICE 67. – 85.
Jajčević, Z. (2008). Antičke olimpijske igre i moderni olimpijski pokret do 1917. godine. Zagreb: Libera Editio. STRANICE 51. - 197.
6.tjedanSREDNJI VIJEK, RENESANSA, PROSVJETITELJSTVO
Jajčević, Z. (2010). Povijest športa i tjelovježbe. Zagreb: Odjel za izobrazbu trenera društvenog veleučilišta i Kineziološki fakultet. STRANICE 103. – 131.
7.tjedanFILANTROPIZAM, GIMNASTIČKI SUSTAVI
Jajčević, Z. (2010). Povijest športa i tjelovježbe. Zagreb: Odjel za izobrazbu trenera društvenog veleučilišta i Kineziološki fakultet. STRANICE 131. – 151.
8.tjedanMODERNI SPORT
Jajčević, Z. (2010). Povijest športa i tjelovježbe. Zagreb: Odjel za izobrazbu trenera društvenog veleučilišta i Kineziološki fakultet. STRANICE 151. - 186.
9.tjedanPIERRE DE COUBERTIN, OLIMPIZAM
Jajčević, Z. (2010). Povijest športa i tjelovježbe. Zagreb: Odjel za izobrazbu trenera društvenog veleučilišta i Kineziološki fakultet. STRANICE 186. – 223.
Jajčević, Z. (2008). Antičke olimpijske igre i moderni olimpijski pokret do 1917. godine. Zagreb: Libera Editio. STRANICE 223. - 251.
10.tjedanOLIMPIJSKE IGRE
Jajčević, Z. (2010). Povijest športa i tjelovježbe. Zagreb: Odjel za izobrazbu trenera društvenog veleučilišta i Kineziološki fakultet. STRANICE 223. – 253.
Jajčević, Z. (2008). Antičke olimpijske igre i moderni olimpijski pokret do 1917. godine. Zagreb: Libera Editio. STRANICE 251. - 302.
POVIJEST SPORTA - HRVATSKA
11.tjedanSPORT U HRVATSKOJ DO 1918.
Jajčević, Z. (2010). Povijest športa i tjelovježbe. Zagreb: Odjel za izobrazbu trenera društvenog veleučilišta i Kineziološki fakultet. STRANICE 253. – 265.; 274. – 279. i 292. – 334.
12.tjedanFRANJO BUČAR I OLIMPIZAM U HRVATSKOJ
Jajčević, Z. (2010). Povijest športa i tjelovježbe. Zagreb: Odjel za izobrazbu trenera društvenog veleučilišta i Kineziološki fakultet. STRANICE 395. – 403. i 380. – 395.
Jajčević, Z. (2007). Olimpizam u Hrvatskoj. Zagreb: Libera editio. STRANICE 7.-113.
Radan, Ž. (1970). Franjo Bučar i gimnastički i sportski pokret u Hrvatskoj. Zagreb: Visoka škola za fizičku kulturu.
13.tjedanHRVATSKI SOKOL
Jajčević, Z. (2010). Povijest športa i tjelovježbe. Zagreb: Odjel za izobrazbu trenera društvenog veleučilišta i Kineziološki fakultet. STRANICE 265. – 274.
14.tjedanSPORT U HRVATSKOJ OD 1918. DO DANAS
Jajčević, Z. (2010). Povijest športa i tjelovježbe. Zagreb: Odjel za izobrazbu trenera društvenog veleučilišta i Kineziološki fakultet. STRANICE 279. – 292. i 334. – 380.
15.tjedanNASTAVA TZK, KINEZIOLOGIJA I KINEZIOLOŠKI FAKULTET
Jajčević, Z. (2010). Povijest športa i tjelovježbe. Zagreb: Odjel za izobrazbu trenera društvenog veleučilišta i Kineziološki fakultet. STRANICE 403. – 415.
Čustonja, Z. (2004). Razvoj Tjelesne i zdravstvene kulture u Hrvatskoj. Zagreb: Hrvatski športski muzej. STRANICE 5. – 64.

 

Prezentacije s predavanja

Sve prezentacije i drugi korišteni nastavni materijali s predavanja dostupni su studenticama i studentima.

Prezentacije s predavanja dižu se na stranicu, u pravilu, neposredno prije ili nakon održanog predavanja i dostupne su svim zainteresiranima do kraja tekuće akademske godine (9. mjeseca).

Prezentacije s predavanja mogu se koristiti u pripremi ispita ili kao podsjetnik na najvažnije dijelove nastavne građe.

PREZENTACIJE S PREDAVANJA

Konzultacije:

 

ZA STUDENTE SCITa – sva pitanja (prijepisi, potpisi, ispiti i sl.)

petkom u 13:00 sati

 

kancelarija 117

 

Plan predavanja

download