SVEUČILIŠNI STUDIJ – ISPIT PUTEM SUSTAVA MERLIN | Povijest sporta

Imajući na umu specifičnu situaciju u kojoj se nalazimo te obzirom na veliki broj Vaših upita i činjenice da se približava termin ispitnog roka za mjesec svibanj donosimo informacije o načinu polaganja ispita iz predmeta Povijest sporta na sveučilišnom integriranom studiju kineziologije.

MOGUĆNOST POLAGANJA ISPITA
Mogućnost polaganja ispita imat će svi studenti koji su se, putem studomata, prijavili za rokove 9. travnja i 7. svibnja 2020. godine. Ukoliko ima studenata koji su prijavili oba roka slobodno se mogu izbrisati s roka 7. svibnja jer će im biti omogućen izlazak u skladu s prijavom na rok 9. travnja. Mogućnost prijave za rok 7. svibnja je još uvijek otvorena i traje do 3 dana prije ispita sukladno Pravilniku o studiranju. Naknadne prijave mailom ili nekim drugim putem NEĆE se uvažavati.

NAČIN POLAGANJA ISPITA
Ispit se polaže on-line metodom. Za sve prijavljene studente putem sustava za e-učenje Merlin bit će organiziran pismeni ispit. Važno je da svi studenti koji namjeravaju sudjelovati u pisanju ispita imaju korisničko ime i lozinku za prijavu u Merlin. Korisničko ime i lozinku dobili ste prilikom upisa na studij. On-line pismeni ispit poželjno je raditi na računalu ili laptopu, no moguće ga je rješavati i na mobitelu. Kako bi pristupili ispitu potrebno je slijediti sljedeće
korake:

  1. Ulogirati se na internetskim stranicama sustava za e-učenje Merlin: https://moodle.srce.hr/2019-2020/ 
  2. U popisu Vaših predmeta kliknuti na predmet Povijest sporta
  3. Ukoliko student nije upisan na predmet Povijest sporta (120685) treba se upisati na predmet kroz sustav Merlin. Za upis u kolegij postavljena je lozinka koja će studentima biti javljena kroz sustav Microsoft teams i kroz ISVU kada prođe rok za prijavu ispita.
  4. Nakon što se otvori predmet potrebno je skrolati do dna stranice gdje se nalaze tri linka na ispite pod nazivom Ispit iz dijela gradiva „Svijet“, Ispit iz dijela gradiva „Hrvatska“ i Ispit – PS. Klikom na jedan od tih linkova (ovisno o tome što polažete) sustav će Vas zatražiti lozinku koju ćemo Vam javiti na službeni mail, koji ste dobili kod upisa na studij (ime.prezime@student.kif.unizg.hr), neposredno prije početka ispita (10-ak minuta ranije). Ukoliko nemate aktivne e-mail adrese koje ste dobili prilikom upisa na studij, nažalost nećete moći pristupiti ispitu.

TERMIN POLAGANJA ISPITA
O točnom terminu polaganja ispita obavijestit ćemo Vas jedan dan prije samoga ispitnog roka, dakle 6. svibnja na internetskim stranicama predmeta Povijest sporta http://www.povijestsporta.com/ te na fakultetskoj stranici predmeta Povijest sporta.  Također, termin ćemo Vam javiti i na ranije spominjani e-mail i kroz sustav Microsoft teams u kojem ćemo kreirati grupu sačinjenu od svih prijavljenih studenata na roku. 

REZULTATI ISPITA
Rezultati pismenog ispita bit će vidljivi svakom studentu odmah po završetku ispita. Ispit će se sastojati od određenog broja pitanja iz svjetske i hrvatske povijesti sporta, a ocjene će se formirati prema ostvarenom postotku točnih odgovora: 60% – 69%: dovoljan (2); 70% – 79%: dobar (3); 80% – 89%: vrlo dobar (4); 90% – 100%: odličan (5). O usmenom dijelu ispita i svim ostalim informacijama bit ćete obaviješteni nakon završetka gore opisanog pismenog ispita on-line metodom. Također, studenti koji su ranije položili pisani dio ispita i moraju polagati samo usmeni dio će biti obaviješteni sa svim informacijama nakon provedenog pismenog ispita.

S poštovanjem 
 
PREDMETNI NASTAVNICI 
doc.dr.sc. Zrinko Čustonja
doc.dr.sc. Dario Škegro

Povijest sporta ispit – Sveučilišni studij-svibanj 2020